2016, február 13, szombat
   
Betûméret

Kereső

Ipari Park

Az Országban az első

Az Oroszlányi Ipari Park létrehozásának elsődleges célja a befektetők számára ideális körülmények biztosítása révén a város hagyományosan egyoldalú iparszerkezetének modernizálása. Oroszlány az elsők között szerezte meg a hivatalos címet 1997-ben. de az ipari park gondolata és elindítása 1992-re nyúlik vissza.

 Az ipari termelő, kereskedelmi-szolgáltatási területekre folyamatosan, több hullámban települtek be a gazdasági társaságok.
Az ipari parki területek közül 60 hektár két nagyobb ütemben már gyakorlatilag teljesen kiépült és betelepült, de ezen felül további mintegy 60 hektár barna és zöldmezős terület áll rendelkezésre a további fejlesztéshez.
Az Oroszlányi Ipari Parkban jelenleg 14 cég rendelkezik telephellyel, ebből 12 folytat jelenleg is termelő, gazdasági tevékenységet, melyek összesített árbevétele a 2010. évben 144 Mrd Ft volt.
A foglalkoztatottak létszáma a gazdasági válság miatti rövidebb stagnálás után a közelmúlttól már folyamatosan nő, jelenleg 2600 fő feletti.

 

Az Ipari Parkban működő cégek:

 • GMD Hungary Kft.
 • Hungary Musashi Paint Kft.    
 • Mipa Coatings Kft.
 • Philippine Hungaria Kft.
   
 
Miért az oroszlányi Ipari Park ?
 
Mert, a képzett munkaerő több forrásból rendelkezésre áll
   
Mert, rendelkezésünkre áll a jó színvonalú infrastruktúra
   
Mert, a fejlett iparvárosok és a nyugati határ közelsége kedvező piaci és együttműködési lehetőségeket kínálnak
   
Mert, az elérhetőséget jó úthálózat biztosítja
   
Mert, városi kézben vannak a képzéshez, átképzéshez szükséges középiskolák
   
Mert, 
az Ipari Parkban rendezettek a tulajdoni viszonyok, a gyors betelepülés biztosított
   
Mert, a befektető választhat a "zöldmezős" és a meglévő ipari bázison történő "barna mezős" beruházási lehetőségek között
   
Mert, a kormányzati és önkormányzati támogatások különösen jó gazdasági feltételeket kínálnak
   
Mert, a betelepülő cégeket kialakult működtető szervezet segíti az adminisztratív és gyakorlati tennivalók során
   
Mert, a városvezetés és a képviselőtestület rugalmasan kezeli a beruházók igényeit és az iparfejlesztés mellett elkötelezett önkormányzati politikát folytat
   
Mert,
az oroszlányi emberek örömmel fogadják az ipari parkukba települő vállalkozásokatMegközelíthetőség

Oroszlány Komárom-Esztergom megyei város, amely a Közép-Dunántúli régió középső részén található. Az ipari park a várostól délre helyezkedik el, megközelíthetősége jó, az országos fő közlekedési hálózathoz közvetett módon csatlakozik a tizenöt kilométerre lévő M1-es autópálya, valamint az 1-es út révén. Az ipari park az M1-ről Oroszlány és más helységek elkerülésével megközelíthető, csak Környét kell érinteni. A vasútállomásig közforgalmi vasútvonal épült, amely kiépítettséggel folytatódik az ipari park barna mezős részéig. A vágányhálózat képes kielégíteni az ipari park nagyobb mennyiségű szállítási igényeit is. A város mellett található a kisebb gépek le- és felszállására alkalmas kecskédi repülőtér.


Távolságok az Ipari Parktól
 • Budapest
Távolság (km): 75
Idő (perc): 50


 • Győr
Távolság (km): 70
Idő (perc): 45


 • Székesfehérvár
Távolság (km): 45
Idő (perc): 40


 • Tatabánya
Távolság (km): 15
Idő (perc): 10


 • Ferihegyi repülőtér
Távolság (km): 90
Idő (perc): 80


 • Kecskédi repülőtér
Távolság (km): 3
Idő (perc): 5


 • M1 autópálya
Távolság (km): 15
Idő (perc): 10


 • Oroszlány Városközpont
Távolság (km): 1-2
Idő (perc): 3


 • Oroszlány vasútállomás
Távolság (km): 1-2
Idő (perc): 3


 • Magyar-szlovák határátkelőhely (Komárom)
Távolság (km): 45
Idő (perc): 25


 • Magyar-osztrák határátkelőhely (Hegyeshalom)
Távolság (km): 130
Idő (perc): 80


Területhasználat, beépítés

A telephelyek beépítése során több lényeges szempontot kell figyelembe venni. Az iparterület döntő részén, és a 0,5 ha-nál nem nagyobb telephelyeken jellemzően az egyszintes - max. 6 m homlokzatmagassággal - beépítés lehetséges. A magasabb beépítési igényeket - 7,5 m, 9,5 m max. - a megfelelő nagyságú - egy hektár, vagy ennél nagyobb - telekméret biztosítása esetén tudjuk lehetővé tenni.

A telephelyeken belül a beépített, vagy burkolattal fedett területek nagysága nem haladhatja meg a telephelyterület 60 %-át. Fedett területnek minősül minden olyan szabadtéri tároló, vagy gépkocsi parkolóhely is, ahol szilárd burkolat nem létesül, és zöldfelület nem alakítható ki. A szabadon maradó 40 % területen gondozott zöldfelület hozható létre.

Nem javasoljuk a telkek homlokvonalon történő lekerítését épített kerítéssel - legfeljebb a beépítés vonalához épületek között -, ugyanakkor a beépítés előtti, előkertnek minősülő terület élő sövénnyel, növényzettel lehatárolható, a gépkocsi parkolást szolgáló területen pedig árnyékadó fák telepítendők.

Természetes igénynek tekintjük az esztétikus, színvonalas építészeti megjelenést, a harmonizáló építészeti formálást és színezést, az összehangolt anyaghasználatot.

Figyelemmel arra, hogy gyakori igény a jelentős méretű, összefüggő területű helyiségigény - gyártócsarnok, felülvilágítás megoldású természetes fényigény - logikusan nem követelhető meg a magas tetős tömegalakítás, de megkövetelendő az igényes tömegformálás és épületalakítás, különös figyelemmel a szomszédsági adottságokra. Csak olyan beépítési és építészeti megoldás engedélyezése javasolható, amelyhez a később építők alkalmazkodási lehetősége biztosítható, előírható.


Zöldfelületi rendszer

Az egyes telephelyeken a be nem épített és le nem burkolt területeken kertészeti módszerekkel kialakított kertet kell létesíteni. Irányadó telepítési sűrűség 110 lombos fa, 20 fenyő hektáronként. A növénnyel fedett terület 25 %-a cserje legyen. Az egyes telephelyek utcai telekhatárán - a kedvező, rendezett utcakép kialakítása és a telken lévő gépjármű parkolóhelyek árnyékolása céljából - fasort és cserjesort kell telepíteni.


Környezetvédelem

Levegőtisztaság - védelem

Az ipari park I. üteme területe a védett I. kategóriába tartozik. Lakóterülettel, rekreációs területtel határos, óvoda található a terület szélén. Az egyedi kibocsátási határértékek meghatározásánál a fenti területek levegőminőség igényére és az emissziós állapotokra is figyelemmel kell lenni. A telep ipari park területét egy kibocsátási egységként kezeljük.

Az ipari park II. ütem döntő hányada védett II. kategóriába tartozik, azonban az új ipari üzemek telepítésénél a védett I. kategória előírásait, határértékeit kell alkalmazni.


Vízvédelem

Az ipari szennyvizeket közcsatornába csak az előírásoknak megfelelő előtisztítás után lehet bevezetni. A telephelyek burkolatának csapadékvizét mezőgazdasági művelésű területre vezetni nem szabad. A szennyezett csapadékvizek csak előtisztítás után vezethetők a befogadókba


Zajvédelem

A terület homogén felhasználása lehetővé teszi, hogy a 4/1984. sz. Eü.M. rendelet 1. számú melléklete szerint a IV. övezetbe soroljuk. Ez azt jelenti, hogy nappal 58 dB/A, éjjel 48 dB/A zajhatárérték tartandó be. A fenti értékeket a Táncsics Mihály úti lakóterület felől az üzemterület határától 10 m távolságban kell mérni. Az ipari park II. ütem Borbála-telep felé eső oldalán a lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-rel nappal 50 dB/A, éjjel 40 dB/A a betartandó érték.


Hulladékelbánás

A területen hulladéklerakó helyet kijelölni nem lehet. A kommunális hulladék elhelyezhető a városi szeméttelepen. Az újrahasznosítható ipari hulladékokat az újrahasznosításig az egyes telephelyeken biztonságos módon lehet tárolni. A keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes telephelyeken átmeneti gyűjtőhely kialakítható.           

Készítette: Intergrafika.hu -Kiru

Impresszum

Adatvédelmi nyilatkozat

Copyright © Oroszlány Város. Minden jog fenntartva!

Belépés